BAŞARI BELGELERİ

En Yüksek Yatırım İkinciliği
En Yüksek Yatırım Üçüncülüğü
En Fazla İstihdam
 
Kurumlar Vergisi
Ticari Kazanç Beyanı